Bài Văn Khấn Cúng Cô hồn

Tại sao lại cúng cô hồn tháng 7? Nghi thức làm lễ cho cô hồn tháng 7 như thế nào? Mỗi năm cứ vào độ trăng tròn, rằm tháng Bảy âm lịch, người dân và Phật tử trong cả nước lại lên chùa dự lễ Vu Lan báo hiếu, nhớ đến công ơn của cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất… Về tại tư gia, các gia đình cũng thắp hương tưởng nhớ đến người thân và mâm lễ cúng cho những vong hồn chưa được siêu thoát.

Cúng cô hồn mùng 2 & 16 – Rằm tháng 7 sao cho đúng? Chuẩn bị đồ cúng đầy đủ nhất. Tránh phạm phải những điều cấm kỵ trong tháng cô hồn.

BÀI KHẤN CÚNG CÔ HỒN VÀO MÙNG 2 VÀ 16 ÂM LỊCH HẰNG THÁNG

Bài khấn cúng cô hồn vào mùng 2 và 16 âm lịch hằng tháng

Bài khấn cúng cô hồn vào mùng 2 và 16 âm lịch hằng tháng

BÀI KHẤN CÚNG CÔ HỒN VÀO NGÀY RẰM THÁNG 7 ÂM LỊCH

Bài khấn cúng cô hồn vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch

Bài khấn cúng cô hồn vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch