Bài Văn Khấn Cúng Khai Trương Đầu Năm

Trong lễ khai trương, mở hàng đầu năm thường chuẩn bị cả mâm cỗ ngọt và mặn, cùng bài văn khấn khai trương đầu năm để tỏ lòng thành kính tới các vị thần …

BÀI VĂN KHẤN CÚNG KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM

VAN CUNG KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM